• 15/08/2022
 • Fermoy  
 • Fermoy
 • 19:00
 • Fermoy
 • 19:00
 • Bye
 • Bye
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC
  Referee: TBC
  Venue: Fermoy
 • 29/08/2022
 • TBC  
 • Bye
 • 19:00
 • Bye
 • 19:00
 • Mallow
 • Mallow
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC
  Referee: TBC
  Venue: TBC

Comments:

 • 20/06/2022 19:00
 • 19:00
 • Bye
 • - v -
 • Bye
 •  
 • Na Piarsaigh
 • Void match
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC
  Referee: TBC
  Comment: Void match
  Venue: TBC
  Venue: TBC
  Comment: Void match