Comments:

 • 09/09/2020 18:30
 • 18:30
 • Blarney
 • 3-16 v 5-13
 • Blarney
 • 3-16 v 5-13
 • Sliabh Rua
 • Sliabh Rua
 • More +
 • More +
 • Referee: Pat Lyons
  Referee: Pat Lyons
  Venue:Ballymaw
  Venue:Ballymaw
 • 02/09/2020 20:00
 • 20:00
 • Sliabh Rua
 • 2-15 v 1-16
 • Sliabh Rua
 • 2-15 v 1-16
 • Eire Og
 • Eire Og
 • More +
 • More +
 • Referee: Pat O'Leary (V-Rovers)
  Referee: Pat O'Leary (V-Rovers)
  Venue:Riverstick
  Venue:Riverstick
 • 02/09/2020 18:30
 • 18:30
 • Blarney
 • 6-11 v 2-13
 • Blarney
 • 6-11 v 2-13
 • Tracton
 • Tracton
 • More +
 • More +
 • Referee: Diarmuid Kirwan
  Referee: Diarmuid Kirwan
  Venue:Blarney
  Venue:Blarney